Algemene Voorwaarden.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van  , zoals deze beschikbaar is gesteld door Jeroense & Zn. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeroense & Zn. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jeroense & Zn..

Contact.

Mocht u vragen hebben, geïnteresseerd zijn in het maken van een afspraak, of misschien meer willen weten over de door ons aangeboden 2de hands zaken?

Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via telefoon, e-mail of door langs te komen op onderstaand adres. Wij zullen u graag te woord staan!

Adress

Contact gegevens